24. al-Qummîs tredje förvrängning av al-Baqarah

al-Qummî sade:

”Han sade:

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ

”Uppmanar ni andra till fromhet medan ni själva glömmer era [plikter], och samtidigt läser ni Skriften?”1

Abû ´Abdillâh sade: ”Denna vers uppenbarades i samband med sagoberättare och predikare. Det är de troendes ledares åsikt. På varje predikstol står en vältalig predikare som ljuger om Allâh, Hans sändebud och Hans skrift.”2

Versen är riktad mot judarna. Dock vinklar Bâtiniyyah Râfidhah den mot Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund och i synnerhet hans följeslagare. Ty judendomen är deras religion och källa.

12:44

2Tafsîr al-Qummî.