239. Den troende speglar sin broder

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/263)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

239 – Ibrâhîm bin Hamzah berättade för oss: Ibn Abî Hâzim berättade för oss, från Kathîr bin Zayd, från al-Walîd bin Rabâh, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den troende speglar sin broder; han ser efter hans egendom och skyddar hans angelägenheter i hans frånvaro.”1

FÖRKLARING

Denna hadîth är lik den första:

”Den troende speglar sin broder…”

Jämförelsen består av en liknelse. Om du tittar dig själv i spegeln ser du vad som är fint och ofint, gillat och ogillat, på ditt ansikte. Om du ser sådant som du gillar, prisar du Allâh för det, och om du ser sådant som du ogillar, försöker du avlägsna det. Så ska du också betrakta din broder. Du är ju som en spegelbild i vilken en människa tittar och ser både fint och ofint på sitt ansikte. På samma sätt tjänar den troende sin troende broder i dennes närvaro och frånvaro. Han avlägsnar allt ont och otrevligt från honom, både i hans närvaro och frånvaro. Hans syfte är att efterleva den plikt som medför Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) välbehag och inträde i Hans paradis.

1God.