237. Ät och drick med höger hand

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/191)

När det är dags att äta och dricka, använder sig människan av sin högra hand till det. Han får varken äta eller dricka med vänster hand om han inte vill följa Satan och gå emot sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen av er ska äta med sin vänstra hand eller dricka med sin vänstra hand. Det är Satan som äter med sin vänstra hand och dricker med sin vänstra hand.”1

Det är märkligt hur vissa människor med dåraktig förståelse och svag religiositet tycker att ätning och drickning med vänster hand tyder på utveckling och civilisation. Visst är det både utvecklat och civiliserat, men bådadera hör till Satans utveckling och civilisation. En människa får inte äta eller dricka med vänster hand oskäligt. Skulle det var omöjligt på grund av sjukdom, förlamning och dylikt, är det harmlöst att bruka vänster hand. Annars är personen syndig och trotsig mot Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Därtill följer han Satan.

Dessutom ska ätaren äta i Allâhs namn, det vill säga att han säger innan han börjar äta:

بسم الله

”I Allâhs namn.”

Vissa lärde anser det vara obligatoriskt medan andra menar att det är rekommenderat. När du äter och dricker i Allâhs namn sänker Han en välsignelse över dig varpå Satan inte tar del av maten. Om du inte nämner Allâhs namn kommer Satan att äta och dricka med dig.

1Muslim (2020).