235. Hur föreskrivet är det att tillrättavisa vid en grav?

Fråga 235: Hur föreskrivet är det att tillrättavisa vid en grav? Vi hör vissa säga att det inte har rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medan andra menar att det är Sunnah.

Svar: Det är inte korrekt att säga att det inte har rapporterats alls. Det är inte heller korrekt att säga att det är Sunnah. Det har inte rapporterats att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stod vid en grav under en begravning och höll tal inför människorna och påminde dem som om det vore en fredagspredikan. Det har vi inte hört talas om. Det är en innovation. Det kan också eskalera med tiden. Det kan medföra att talaren börjar förtala den döde och nämna hans tidigare synder som spel och skämt. Han kanske förtalar en affärsman och nämner han tidigare palats, bilar och betjänter. Till följd därav tycker jag inte att någon skall hålla tal på en begravningsplats. Ty det är inte Sunnah. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) höll inget tal efter en begravning eller i väntan på en begravning. Vi känner inte till att de tidigare människorna gjorde så. De var trots allt närmare Sunnah än vad vi är i dag. Vi känner inte till att de renläriga kaliferna gjorde så. Såvitt jag vet gjorde människorna inte så på Abû Bakrs, ´Umars, ´Uthmâns eller ´Alîs (radhiya Allâhu ´anhum) tid. Den bästa vägledningen är de första människornas handling om den är överensstämmande med sanningen.

Apropå en tillrättavisning i form av ett samtal under en sittning, så är den harmlös. Det har bekräftats att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom till begravningsplatsen al-Baqî´ och fann en grupp människor sitta i väntan på att begrava en man från Ansâr. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satte sig ned och så gjorde människorna. Det var där och då som han satt ned och gav dem en påminnelse om vad som händer med en människa när hon dör och efter begravningen. Det var inte i form av ett tal1. Vid ett annat tillfälle var han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på en begravningsplats när han sade:

”Det finns ingen utav er utan att hans plats i paradiset och Elden är bestämd.” De sade: ”Allâhs sändebud! Skall vi inte förlita oss på det bestämda och låta bli att handla?” Han svarade: ”Handla! Allt är underlättat för det som man är skapad för. För de lyckliga är de lyckligas handlingar underlättade och för de olyckliga är de olyckligas handlingar underlättade.”2

Sammanfattningsvis är det inte Sunnah eller lämpligt att stå upp och predika i samband med en begravning eller efteråt. Dock är det bra att sitta tillsammans med sina vänner och tala om ett lämpligt ämne eftersom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde så.

1Ahmad (4/287) och Abû Dâwûd (4751).

2al-Bukhârî (1362) och Muslim (2647).