233. Vad är domen för predikan i samband med jordfästningen?

Fråga 233: Vad anser ni om dem som predikar i samband med jordfästningen? Är det problematiskt att slå vakt om handlingen?

Svar: Jag anser att handlingen inte är Sunnah. Ty den har varken rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum). Det yttersta som har rapporterats är att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och människorna satte sig ned en gång i samband med en Ansârîs begravning i väntan på att han skulle begravas. Där och då berättade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för dem om vad som händer en människa när hon dör och efter begravningen. En annan gång stod han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vid en grav under begravningen och sade:

”Det finns ingen utav er utan att hans plats i paradiset och Elden är bestämd.”1

Men han stod inte och predikade framför dem liksom dagens människor gör. Han satt och talade med dem som man talar i en sittning. Inte heller gjorde han det till en vana. Exempelvis är det harmlöst att i väntan på en begravning tala med de närvarande om liknande frågor. Det är Sunnah. Men det är inte Sunnah att stå upp och hålla tal inför människorna. Därtill förhindrar ett sådant tal innan begravningen den påskyndade begravningsprocessen.

1al-Bukhârî (1362) och Muslim (2647).