233. Islam – den måttliga religionen

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 258-259

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

171 – Den är mellan överdrift och underdrift, liknelse och förnekelse, fatalism och indeterminism, säkerhet och hopplöshet.

FÖRKLARING

Islam är mellan överdrift och underdrift. Islam är måttlig, varken för hård eller för slapp. Bådadera är klandervärda. Lagom är bäst. Därför sade Allâh (subhânah):

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ

“Säg: ”Bokens folk! Överskrid inte sanningens gränser i utövningen av er religion.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De tillgjorda har gått under. De tillgjorda har gått under. De tillgjorda har gått under.”2

De tillgjorda är de som tar religionen till överdrift. Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Tre personer kom till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur och frågade om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dyrkan. När de blivit underrättade, var det som att de såg ned på den och sade: ”Hur ska vi jämföra oss med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)? Allâh har ju förlåtit alla hans tidigare och senare synder.” En av dem sade: ”Jag ska alltid be nattbönen.” Den andre sade: ”Jag ska fasta varje dag och aldrig låta bli att fasta.” Den tredje sade: ”Jag ska avhålla mig från kvinnor och aldrig gifta mig.” Då kom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Är det ni som har sagt det ena och det andra? Vid Allâh! Jag räds och fruktar Allâh mer än vad ni gör, men jag fastar och låter bli att fasta, jag ber och jag ligger, och jag gifter mig med kvinnor. Den som vänder ryggen åt min Sunnah tillhör inte mig.”3

Ty det innebär överskridning av det som Allâh har befallt. Allâh (subhânah) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ

TROENDE! Neka er inte de goda ting som Allâh har gett er rätt att njuta av…”4

Gör inte sådär utav religiositet. Därefter sade Han (subhânah):

وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

… men överdriv inte – Allâh älskar inte överdrivare.”5

Versen fördömer båda extremerna. Religionen är alltså måttlig.

15:77

2Muslim (2670).

3al-Bukhârî (5063) och Muslim (1052).

45:87

55:87