232. Vad är domen för utsatta Qur’ân-kopior på begravningsplatser?

Fråga 232: På vissa begravningsplatser finns Qur’ân-kopior utsatta för den som vill läsa för de döda. Vad säger ni om det?

Svar: Jag anser att handlingen är en innovation och att det är obligatoriskt att ta Qur’ân-kopiorna från begravningsplatserna till moskéerna så att muslimerna kan nyttas av dem och läsa i dem.