232. Bara en ansedd religion

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 257-258

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

170 – Allâhs religion på jorden och i himlen är en enda religion, nämligen islam. Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ

”För Allâh är den enda religionen islam.”1

وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا

”Jag har behagats av att islam skall vara er religion.”2

FÖRKLARING

Islam innebär dyrkan av Allâh allena, ingen partner har Han. Det är vad änglarna, i himlarna, och människorna och djinnerna, på jorden, dyrkar med. Det är islam. I sin bok ”al-Usûl ath-Thalâthah” fastställde Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) dess allmänna definition som underkastelse inför Allâh med monoteism, underkuvelse gentemot Honom med lydnad och undvikning av avguderi. Islam är alltså alla profeters och deras anhängares religion. Varje profet kallade sitt folk till det. Alla som följde dem i det betraktades som muslimer, oavsett tidsepok, ty de underkastade sig Allâh med monoteism och kuvade sig Honom med lydnad. Profeternas religion är som sagt en, trots att deras föreskrifter är flera och olikartade utifrån människornas behov. Hadîthen säger:

Profeterna är bröder från olika mödrar. Deras mödrar varierar men deras religion är en.”3

Allâh (ta´âlâ) sade:

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُم

För var och en av er har Vi fastställt en lag och en levnadsregel. Om Allâh hade velat hade Han helt visst gjort er till ett enda samfund, men det var Hans vilja att sätta er på prov genom det som Han har skänkt er.”4

För varje profet föreskriver Allâh det som är lämpat för hans folk och dess välfärd. Därefter, utifrån nästa folks välfärd, avskaffar Han den föregående föreskriften. Den som följde en profets religion innan den avskaffades, var muslim. Där och då dyrkades Allâh utifrån den profetens föreskrift, men i samband med Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap blev religionen till en och alla föregående religioner avskaffades. Den enda ansedda religionen blev Muhammads (sallâ Allâhu´alayhi wa sallam) religion. Således får ingen vidhålla någon tidigare religion. Ty hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap och religion allomfattar alla skapelser och är lämpad för alla tider och platser. Islam är den religion som Allâh behagas av att vara Hans slavars religion, från dess att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sändes fram till Apokalypsen.

13:19

25:3

3al-Bukhârî (3443) och Muslim (1837).

45:48