231. Vad är domen för kollektiv bön vid gravarna?

Fråga 231: Vad är domen för kollektiv bön vid gravarna i den bemärkelsen att en ber och resten säger ”Âmîn”?

Svar: Det hör varken till sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller de renläriga kalifernas (radhiya Allâhu ´anhum) praxis. Istället uppmanade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dem att be för den dödes förlåtelse och stabilitet. Var och en ber för sig och inte kollektivt.