230. Vad är domen för att be för de döda och för sig själv vid gravar?

Fråga 230: Vad är domen för att läsa den givmilda Qur’ânen vid gravar? Vad är domen för att be för de döda och för sig själv vid gravar?

Svar: Det är en innovation att läsa Qur’ânen vid gravar. Det har inte rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller från hans följeslagare. Med det sagt skall vi inte innovera på egen hand. Det har rapporterats autentiskt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”

Muslimerna är skyldiga att rätta sig efter Salaf bland följeslagarna och dem som följde dem rättsinnigt så att deras tillstånd är väglett och bra. Det har bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det bästa talet är förvisso Allâhs tal och den bästa vägledningen är Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning.”1

Det är harmlöst att be för den döde vid hans grav. Han får stå vid hans grav och be Allâh förlåta honom, benåda honom, införa honom i paradiset, utvidga hans grav och så vidare.

Vad beträffar att en person står vid en grav och ber för sig själv, så är handlingen en innovation om han beger sig dit avsiktligt. Ty han har specificerat en plats till dyrkan som han saknar bevis för. Det finns inget bevis i Sunnah för en speciell plats för bön. Oavsett var den specificerade platsen är så är handlingen en innovation.

1Muslim (867).