23. Vissa från det här samfundet skall dyrka avgudar

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

1 – Allâh (ta´âlâ) sade:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ

”Har du inte lagt märke till hur de som [tidigare] fått ta emot något av uppenbarelsen nu tror på Djibt och Tâghût?1

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللّهِ مَن لَّعَنَهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ

2 – ”Säg: ”Skall jag säga er vad som inför Allâh förtjänar ett hårdare straff än detta? [Det är vad de gjorde] som, därför att de dyrkade onda makter, drabbades av Allâhs fördömelse och Hans vrede och som Han förvandlade till apor och svin.”2

قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا

3 – ”De vilkas åsikt vann störst anslutning, sade: ”Låt oss bygga en helgedom till deras minne!”3

4 – Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ni kommer att följa dem som levde innan er liksom fjädrarna på pilen. Om de hade gått in i en ödlegrop skulle ni ha följt efter.” Vi sade: ”Allâhs sändebud! Judarna och de kristna?” Han svarade: ”Vem annars?”4

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

5 – Muslim rapporterade via Thawbân (radhiya Allâhu ´anh) att sändebudet sade:

”Allâh samlade ihop jorden åt mig så att jag kunde se dess öst och väst. Mitt samfunds kungarike kommer att sträcka sig till det som samlades ihop åt mig. Jag fick två skatter; en röd och en vit. Jag bad min Herre att inte döma mitt samfund till undergång med en allomfattande svält och att Han inte låter en utomstående fiende, frånsett dem själva, erövra deras besättning. Min Herre sade: ”Muhammad! Om Jag tar ett beslut ändras det inte. Jag har beviljat ditt samfund att inte döma det till undergång med en allomfattande svält och att Jag inte låter en utomstående fiende, frånsett dem själva, erövra deras besättning ehuru om alla skulle enas mot dem förrän de börjar döda och tillfångata varandra.”5

6 – al-Barqânî rapporterade i sin ”as-Sahîh” med tillägget:

”Det enda jag fruktar för mitt samfund är vilseledande ledare. När svärdet väl dras bland dem kommer det inte att läggas ned förrän Domedagen. Domedagen kommer inte att äga rum förrän en stam från mitt samfund sluter sig till avgudadyrkare och grupper från mitt samfund börjar dyrka avgudar. Det kommer att finnas trettio lögnare i mitt samfund och alla skall säga att de är profeter. Dock är jag den siste profeten. Det finns ingen profet efter mig. Det kommer alltid att finnas en stödd grupp i mitt samfund som följer sanningen och som inte skadas av dem som försakar dem till dess att Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) befallning kommer.”6

FÖRKLARING

Det här kapitlet handlar om hadîtherna och verserna kring ämnet och att samfundet inte är skyddat mot avguderi. På samma sätt som människor har inträtt islam i massor har de också lämnat islam i massor. Redan på Abû Bakr as-Siddîqs tid avföll folk ur islam.

1 – Allâh (ta´âlâ) sade:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ

”Har du inte lagt märke till hur de som [tidigare] fått ta emot något av uppenbarelsen nu tror på Djibt och Tâghût?”

Allâh berättade att människor från Bokens folk tror på Djibt som är magi, Tâghût och Satan:

وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلاً

”De säger att de otrogna har fått bättre vägledning än de troende.”7

Så sade judar som Ka´b bin al-Ashraf och Huyayy bin Akhtab. De sade att Quraysh är mer vägledda än Muhammad och hans följeslagare samtidigt som de visste att han hade rätt. De sade så utav envishet, avundsjuka, hat och för att skilja sig från dem. De hade tagit del av Skriften utan att agera enligt den. De rentav motsatte sig den, trodde i stället på allehanda mysterier och ondskans makter och sade att de otrogna har fått bättre vägledning än de troende. Om judarna föll i det kommer även det här samfundet att falla i det baserat på hadîthen:

”Ni kommer att följa dem som levde innan er liksom fjädrarna på pilen. Om de hade gått in i en ödlegrop skulle ni ha följt efter.” Vi sade: ”Allâhs sändebud! Judarna och de kristna?” Han svarade: ”Vem annars?”

Detta bevisar att en likadan företeelse skulle uppstå bland Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund. Det kommer att finnas folk som hädar och säger att de otrogna är mer vägledda än profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) anhängare. Det har hänt och händer än i dag när folk föredrar judarna och de kristna framför det här samfundet.

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللّهِ مَن لَّعَنَهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ

2 – ”Säg: ”Skall jag säga er vad som inför Allâh förtjänar ett hårdare straff än detta? [Det är vad de gjorde] som, därför att de dyrkade onda makter, drabbades av Allâhs fördömelse och Hans vrede och som Han förvandlade till apor och svin.”

Om de tidigare folken dyrkade onda makter som är Satan och allting annat som dyrkas i stället för Allâh kommer det även att finnas folk i det här samfundet som dyrkar onda makter och avgudar baserat på hadîthen:

”Ni kommer att följa dem som levde innan er liksom fjädrarna på pilen. Om de hade gått in i en ödlegrop skulle ni ha följt efter.” Vi sade: ”Allâhs sändebud! Judarna och de kristna?” Han svarade: ”Vem annars?”

قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا

3 – ”De vilkas åsikt vann störst anslutning, sade: ”Låt oss bygga en helgedom till deras minne!”

Om det fanns folk förr i tiden som byggde böneplatser på gravar och högaktade dem så kommer även det här samfundet att göra så. Mot slutet av första århundradet började Râfidhah bygga moskéer över gravar och högakta dem. Efter det tillämpades handlingen av folk som associerar sig med islam. Muslimernas tillstånd är alltså som det nämns i hadîthen:

4 – Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ni kommer att följa dem som levde innan er liksom fjädrarna på pilen. Om de hade gått in i en ödlegrop skulle ni ha följt efter.” Vi sade: ”Allâhs sändebud! Judarna och de kristna?” Han svarade: ”Vem annars?”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

Pilfjädrarna ligger i samma linje så att skytten kan skjuta med den för att träffa bytet. På samma sätt som de liknar varandra liknar även hedningarna från det här samfundet de tidiga hedningarna när de avgudade vid Allâhs sida och dyrkade avgudar och statyer. På samma sätt som det fanns folk som förtalade profeternas anhängare finns det även folk från samfundet i form av Râfidhah och Khawâridj som förtalar följeslagarna. Varje olydnad och otro som de tidiga folken föll i skall även det här samfundet falla i. Till det hör även al-Bukhârîs hadîth från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Domedagen kommer inte att äga rum förrän Daws-kvinnornas stjärtar skakar runt Dhûl-Khilsah.”8

Daws är en stam i områdena Ghâmid och Zahrân i söder. Detta hände för inte så längesedan innan det här landet utropades. Det fanns folk som dyrkade den här statyn och gick runt den och det kommer att hända igen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Domedagen kommer inte att äga rum förrän en stam från mitt samfund sluter sig till hedningarna och grupper från mitt samfund dyrkar avgudar.”9

Det har också hänt. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Nätterna och dagarna kommer inte att upphöra förrän al-Lât och al-´Uzzâ dyrkas.”10

Allt det kommer att hända.

Det finns en hadîth som säger:

”Satan har tappat hoppet om att dyrkas på den arabiska halvön.”11

De okunniga argumenterar med den. Men är det en felfri som har tappat det hoppet? Han är ju inte felfri. Han kan tappa hoppet om något som ändå händer framöver. Han tappade hoppet när religionen rådde. Trots det har avguderiet bevisligen ägt rum. Likaså kan han hoppas på något utan att det sker. En annan teori är att han har tappat hoppet om att muslimernas tillstånd kommer att vara som det var förr eftersom det alltid kommer att finnas en grupp från samfundet som håller fast vid sanningen. En tredje teori är att han syftade på följeslagarna utmed formuleringen ”de bedjande”, det vill säga de bedjande följeslagarna som Allâh hade skänkt framgång och kunskap. Alla tre teorier är korrekta.

5 – Muslim rapporterade via Thawbân (radhiya Allâhu ´anh) att sändebudet sade:

”Allâh samlade ihop jorden åt mig så att jag kunde se dess öst och väst. Mitt samfunds kungarike kommer att sträcka sig till det som samlades ihop åt mig. Jag fick två skatter; en röd och en vit. Jag bad min Herre att inte döma mitt samfund till undergång med en allomfattande svält och att Han inte låter en utomstående fiende, frånsett dem själva, erövra deras besättning. Min Herre sade: ”Muhammad! Om Jag tar ett beslut ändras det inte. Jag har beviljat ditt samfund att inte döma det till undergång med en allomfattande svält och att Jag inte låter en utomstående fiende, frånsett dem själva, erövra deras besättning ehuru om alla skulle enas mot dem förrän de börjar döda och tillfångata varandra.”

Detta kännetecknar profetkallet. Hans samfunds kungarike sträckte sig verkligen ända ut till öst i Kina och ända ut till väst i Tanger, Marocko. Det har det dock inte gjort i förhållande till nord och syd. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag fick två skatter; en röd och en vit.”

Det är Khusrovs och kejsarens skatter. De härskade över de största rikena; ett kristet och ett hedniskt. Det har det här samfundet också fått uppleva. Deras skatter spenderades för Allâhs sak, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade om, under ´Umars och ´Uthmâns kalifat. Det är ytterligare ett bevis på profetkallet.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”… och att Han inte låter en utomstående fiende, frånsett dem själva, erövra deras besättning.”

Det vill säga samhället, kontrollen och kärnan.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag bad min Herre att inte döma mitt samfund till undergång med en allomfattande svält…”

Det vill säga en allomfattande undergång som drabbade Nûhs samfund, Sâlih samfund och andra. Ty detta samfund är det sista samfundet. I och med att Allâh har skapat välsignelse och godhet i dess profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kommer det att finnas fram till Domedagen.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”… och att Han inte låter en utomstående fiende, frånsett dem själva, erövra deras besättning.”

När de börjar erövra varandra och kriga mot varandra låter Allâh deras fiender erövra dem. Detta hände när muslimerna splittrades och delades. Fienden såg sin chans och tog från muslimerna det hade under en lång tid.

Allâh (ta´âlâ) sade:

”Muhammad! Om Jag tar ett beslut ändras det inte.”

När Allâh befaller och bestämmer något kan ingen ändra på det. Allâh har alltid vetat att det här samfundet skall råka ut för splittring och tvist och att Han inte kommer att bevilja hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bön om att de inte splittras sinsemellan. Han rentav förbjöd den bönen. Sålunda uppstod tvister under den första epoken och sedan med mongolerna och sedan med andra fiender som tog makten över muslimerna för att de inte höll fast vid sin sanna religion. Allâh ändrar inte ett folkslag förrän de ändrar sig själva. Det betyder att samfundet kommer att besegra fienden om de bara enas om sanningen, håller fast vid den raka vägen och samarbetar. Därmed kommer Allâh att förse det med allt gott. När det splittras och tvistar sinsemellan ser fienden sin chans och angriper det.

6 – al-Barqânî rapporterade i sin ”as-Sahîh” med tillägget:

”Det enda jag fruktar för mitt samfund är vilseledande ledare. När svärdet väl dras bland dem kommer det inte att läggas ned förrän Domedagen. Domedagen kommer inte att äga rum förrän en stam från mitt samfund sluter sig till avgudadyrkare och grupper från mitt samfund börjar dyrka avgudar. Det kommer att finnas trettio lögnare i mitt samfund och alla skall säga att de är profeter. Dock är jag den siste profeten. Det finns ingen profet efter mig. Det kommer alltid att finnas en stödd grupp i mitt samfund som följer sanningen och som inte skadas av dem som försakar dem till dess att Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) befallning kommer.”

Detta bevisar det kritiska tillståndet som de vilseledande ledarna befinner sig i. De är de dåliga makthavarna. De följs och människor påverkas av dem och tar hjälp av dem för falska ändamål. Därför befarade han dem för sitt samfund. Det omfattar såväl vilsna ledarna som domare.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När svärdet väl dras bland dem kommer det inte att läggas ned förrän Domedagen.”

Det har också hänt. Det hör också till profetkallets tecken. Dörren till prövningen öppnades med mordet på ´Umar. Därefter steg prövningen ytterligare med mordet på ´Uthmân. Efter det har det bara blivit värre.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Domedagen kommer inte att äga rum förrän en stam från mitt samfund sluter sig till avgudadyrkare och grupper från mitt samfund börjar dyrka avgudar.”

Det bevisar att avguderiet kommer att äga rum i det här samfundet, vilket har hänt. Avguderiet har tagit plats på såväl den arabiska halvön som på andra platser.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det kommer att finnas trettio lögnare i mitt samfund och alla skall säga att de är profeter.”

Det hör också till profetkallets tecken. Det har också hänt. Exempelvis sade Musaylamah att han var profet och dödades av följeslagarna. Det gjorde även al-Aswad al-´Ansî som dödades på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. Även Sadjâh at-Tamîmiyyah gjorde det men ångrade sig efteråt. Tulaykhah al-Asdî gjorde samma sak och ångrade sig. Den siste av dem är ad-Dadjdjâl som kommer att framhäva sig som profet och slutligen som Herren själv. Dessa omtalade personer är de som har styrka, makt och tvivel. Annars finns det många som säger att de är profeter. Dock säger vissa det för att de är galna, snurriga och annat.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det kommer alltid att finnas en stödd grupp i mitt samfund som följer sanningen och som inte skadas av dem som försakar dem till dess att Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) befallning kommer.”

Det hör också till profetkallets tecken och de glada budskapen. Den här gruppen finns än i dag. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”… till dess att Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) befallning kommer.”

Det vill säga den ljuvliga vinden som tar de troendes själar så att endast de värsta skapelserna får vara med om när Domedagen äger rum. I vissa rapporteringar nämns det att gruppen kommer att vara i Shâm. Om det verkligen är autentiskt betyder det ibland och inte alltid. De flesta rapporteringarna är dock svaga. Gruppen har ingen speciell plats. Den kan vara samlad på en plats och den kan vara skingrad på olika platser. Det finns ingen autentisk hadîth som utpekar dess plats.

14:51

25:60

318:21

4al-Bukhârî (4356) och Muslim (2669).

5Muslim (2889).

6Ahmad (22448). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (1773).

74:51

8al-Bukhârî (7116) och Muslim (2906).

9Abû Dâwûd (42529, Ahmad (22448) och Abû Nu´aym i ”al-Hilyah” (2/289). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (1773).

10Muslim (2907).

11Muslim (2812).