23. Varken baktal eller personlig hämnd

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 41-42

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Detta utslag är emellertid inte ämnat för fördjupning, jag anvisar bara grundregler. Den kloke tar och forskar på egen hand.

Salafs uttalanden i sakfrågan finns i många böcker, men just nu kan jag bara nämna några exempel på dem. Nedan lyder några av dem:

1 – Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah av al-Lâlakâ’î.

2 – al-Ibânah av Ibn Battah.

3 – as-Sunnah av Abû Dharr al-Harawî.

4 – Usûl-us-Sunnah av Abû ´Umar at-Talamankî

5 – Alla uttalanden från Ibn ´Abdil-Barr.

6 – al-Asmâ’ was-Sifât av al-Bayhaqî.

Dessförinnan författades:

7 – as-Sunnah av at-Tabarânî.

8 – as-Sunnah av Abûsh-Shaykh al-Asbahânî.

9 – as-Sunnah av Abû ´Abdillâh bin Mandah.

10 – as-Sunnah av Abû Ahmad al-´Assâl al-Asbahânî.

Dessförinnan författades:

11 – as-Sunnah av al-Khallâl.

12 – Kitâb-ut-Tawhîd av Ibn Khuzaymah.

13 – Abûl-´Abbâs bin Suraydjs avhandling.

14 – ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah av flera olika författare.

Dessförinnan författades:

15 – as-Sunnah av ´Abdullâh bin Ahmad.

16 – as-Sunnah av Abû Bakr bin al-Athram.

17 – as-Sunnah av Hanbal.

18 – as-Sunnah av al-Marrûdhî.

19 – as-Sunnah av Abû Dâwûd as-Sidjistânî.

20 – as-Sunnah av Ibn Abî Shaybah.

21 – as-Sunnah av Abû Bakr bin Abî ´Âsim.

22 – ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah av ´Abdullâh bin Muhammad al-Dju´fî, al-Bukhârîs lärare.

23 – Khalqu Af´âl-il-´Ibâd av Abû ´Abdillâh al-Bukhârî.

24 – ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah av ´Uthmân bin Sa´îd ad-Dârimî.

25 – al-Haydah av ´Abdul-´Azîz al-Makkî.

26 – Alla uttalanden från Nu´aym bin Hammâd al-Khuzâ´î.

27 – Alla uttalanden från Imâm Ahmad bin Hanbal, Ishâq bin Râhûyah, Yayhâ bin Yahyâ an-Naysâbûrî och deras jämlikar.

KOMMENTAR

Alla dessa individer avvisade Djahmiyyah, Mu´tazilah och andra Ahl-ul-Bid´a. De gjorde inte så utav baktal eller personlig hämnd, utan utav välvilja för Allâh och Hans slavar och avslöjning av deras villfarelser så att människorna kunde akta sig för dem.