23 – Sayyid Qutbs samröre med Tawhîd

Sayyid Qutb har inget samband med Tawhîd, de lärda inom Tawhîd eller böcker inom Tawhîd. Därför ser du honom blanda ihop betydelserna av Allâhs rätt till dyrkan (Ulûhiyyah), Hans herravälde (Rubûbiyyah), Namnen och Egenskaperna och andra farliga frågor i Allâhs religion. Detta beror på att han gett sig in i att tolka Allâhs bok utan kunskap och rätt troslära. Istället har han gjort det med berg av falska trosläror. Han refererar inte till Salafs Qur’ân-tolkare när det kommer till Tawhîd och trosläran. Han refererar inte till dem när han behandlar trosbekännelsen. Därför anses hans förklaring till Tawhîd-relaterade verser vara en typ av förvrängning.

Hur förstår han då betydelsen av ”Lâ ilâha illâ Allâh”?

Hur förstår han då skillnaden mellan Allâhs herravälde och Hans rätt till dyrkan?

Hur undkommer han då de vilseledda troslärorna?

Jag hoppas att du slutar ha en överdriven inställning till den här mannen och andra och att du låter bli att sprida denna överdrift bland muslimerna. Samfundet lider stort idag just på grund av den här mannens och hans jämlikars tankar. Det är i ett stort behov av någon som räddar det från dessa katastrofer.