23. Så tror Wâqifah och Lafdhiyyah

Imâm Harb bin Ismâ´îl al-Kirmânî (d. 280)

Kitâb-us-Sunnah, sid. 81

Wâqifah. De säger att Qur’ânen är Allâhs tal och vägrar samtidigt att säga att den är oskapad. De hör till de värsta och vidrigaste sorterna.

Lafdhiyyah. De påstår att Qur’ânen är Allâhs tal men att deras uttal, recitering och läsning av Qur’ânen är skapade. De är syndiga Djahmiyyah.