23. Så ser Djuhaymâns anhängare på saken

Vissa som tillåter revolt förtalar följande rapportering:

”Du skall lyssna till och lyda ledaren ehuru din rygg pryglas och din egendom beslagtas. Lyssna och lyd!”1

Den återberättas av Abû Sallâm via Hudhayfah bin al-Yamân (radhiya Allâhu ´anh) och förtalas av Djuhaymâns anhängare. Kritiken beror på att när al-Muzanî nämnde vem Abû Sallâm återberättar ifrån nämnde han Hudhayfah (radhiya Allâhu ´anh). Muslim sade:

”Berättarkedjan saknar följeslagare.”2

adh-Dhahabî sade:

”Han återberättade från Hudhayfah, Thawbân, ´Alî, Abû Dharr och ´Amr bin ´Absah. Mycket av det återberättade saknar följeslagare i berättarkedjorna, vilket är typiskt för Levantens återberättare som återberättar från de äldre.”3

I kommentarerna till ”Tahdhîb-ul-Kamâl” står det:

”Han hörde ingenting från Hudhayfah (radhiya Allâhu ´anh) eller hans jämnåriga som bosatte sig i Irak. Ty Hudhayfah dog bara några nätter efter mordet på ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh).”

Även om just denna formulering är svag så är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbud mot revolt mot makthavare ett faktum. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som revolterar mot ledaren och dör, dör den hedniska tidens död.”4

En sådan person kommer att träffa Allâh utan något bevis. Det är obligatoriskt att bekriga och döda revoltören så länge makthavaren är muslim, ber och inte hamnar i uppenbar otro. Det har återberättats autentiskt från ´Ubâdah bin as-Sâmit, Ibn ´Abbâs, Ibn ´Umar, Abû Hurayrah, Abû Sa´îd, ´Arfadjah al-Kilâbî, Umm Salamah, ´Awf bin Mâlik och ´Abdullâh bin ´Amr. Alla är autentiskt rapporterade av Muslim i kapitlet om ledarskapet. Det som står i den försvagade rapporteringen står i de autentiska som återberättas från nio följeslagare. Bara en ignorant tillåter revolt bara för att den rapporteringen är svag.

al-Albânî nämner och autentiserar dessa hadîther i sina böcker. Han kan inte säga något annat än det som står i dem. Det är jag säker på eftersom vi vet hur hårt han håller fast vid Sunnah. Han är dock inte felfri; han är precis som alla andra lärda.

1Muslim (1847).

2Tahdhîb-ul-Kamâl (28/484).

3Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (4/355).

4al-Bukhârî (7053) och Muslim (1849).