23. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

35 – Abû Muhammad bin Sâ´id underrättade oss: Yûsuf underrättade oss: Safwân bin Sâlih underrättade oss: al-Walîd bin Muslim underrättade oss: Ibn Sam´ân underrättade oss: az-Zuhrî underrättade mig, från al-Agharr, från Abû Hurayrah, från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som berättade om den Allsmäktiges (´azza wa djall) nedstigning den sista tredjedelen av natten. Till följd därav brukade Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare föredra att be under den senare delen av natten framför den tidigare.

Också Sâlih bin Abîl-Akhdhar rapporterar den från az-Zuhrî, från ´Atâ’ bin Yazîd al-Laythî, från Abû ´Abdillâh al-Agharr, från Abû Hurayrah utan uppföljning.