23. Muhammads budskap i begynnelsen

Också Sunnah består av många bevis för att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inledde och avslutade sitt kall med Tawhîd som han vidhöll hela livet:

1 – ´Amr bin ´Absah as-Sulamî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Under den hedniska tiden ansåg jag att människorna var vilsna, ty de dyrkade avgudar. Jag fick reda på att en man i Makkah berättade om saker och ting. Följaktligen satte jag mig på mitt riddjur och begav mig till honom. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) höll sig gömd då hans folk hade honom i sin makt. Jag färdades smidigt till dess att jag kom in till honom i Makkah. Jag sade till honom: ”Vad är du för något?” Han sade: ”Jag är profet.” Jag frågade: ”Vad är profet för något?” Han svarade: ”Allâh har sänt mig.” Jag sade: ”Vilket budskap har Han sänt dig med?” Han svarade: ”Budskapet att binda släktband, krossa avgudar, dyrka Allâh allena och avguda ingenting med Honom.” Jag frågade: ”Vem följer dig i detta?” Han sade: ”En fri och en slav.” Då var det bara Abû Bakr och Bilâl som betrodde honom.”1

1Muslim (832) och Ahmad (4/112).