23. Makan skall bevara sin makes heder

Till makens rättigheter över makan hör att hon bevarar hans heder genom att bevara sig själv och honom. Med andra ord skall hon inte utsätta honom för prövningar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om de bästa kvinnorna och svarade:

”Hon som lyder sin make när han befaller henne, glädjer honom när han tittar på henne och bevarar honom med sig själv och hans egendom.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Kvinnan som tar av sig sina kläder hos någon annan än sin make har rivit sönder ridån som är mellan henne och Allâh.”1

Allt detta för att makens heder skall bevaras. Kvinnan får inte ens ta av sig sina kläder hos någon annan än sin make eller på ett ställe som har samma status som exempelvis att de båda övernattar på ett ställe eller när hon är hemma hos sin familj om hon går dit med hans tillstånd. Annars har hon rivit sönder ridån som är mellan henne och Allâh. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Fråga inte om tre personer: Mannen som lämnar samlingen, trotsar sin ledare och därav dör trotsigt, slaven som rymmer från sin ägare och kvinnan vars man är frånvarande efter att ha försett henne med det jordiska och sedan klär sig iögonfallande och stökar omkring när han är borta.”2

Fråga inte om dem därför att deras slut är extremt allvarligt och deras synd är kolossal. Kvinnans make är borta för att han arbetar. Han har åkt till ett annat land för att kunna försörja henne. När han är borta börjar hon klä sig iögonfallande och visa sig för främmande män och stöka omkring varefter hon bedrar honom. Det är en kvinna som har fallit i en väldigt stor synd. Ty hon har inte bevarat sin makes rättighet eller heder.

Den rättfärdiga och välsignade kvinnan gör allt för att bevara sin makes heder. Annars utsätter hon honom för en prövning ehuru det bara rör sig om ett enda ord. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”En kvinna skall inte röra vid en annan kvinna med hyn så att hon inte beskriver henne för sin make som om han tittar på henne.”3

Om en kvinna inte får beskriva en annan kvinna för att bevara muslimernas heder och hennes makes heder, vad skall man då säga om kvinnan som tar bilder på sina väninnor och hänger upp dem i hemmet? Vad skall man då säga om kvinnan som tar bilder på andra kvinnor och visar dem för sin make?

Om det är förbjudet för en kvinna att beskriva en annan kvinna för sin make, är det tvivelsutan förbjudet för henne att be sin make om något som utsätter henne eller honom för prövningar som exempelvis TV, bilder och tidskrifter. Självfallet får en kvinna inte be sin make om något som utsätter dem båda för prövningar.

1Abû Dâwûd (4010), at-Tirmidhî (2803), Ibn Mâdjah (3750) och Ahmad (6/173). Formuleringen är Ibn Mâdjahs. God enligt at-Tirmidhî och autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (7/2/1296) och ”Âdâb-uz-Zifâf”, sid. 96.

2Ahmad (6/96), al-Bukhârî i ”al-Adab al-Mufrad” (590), Ibn Hibbân (10/4559) med flera. Autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (542).

3al-Bukhârî (5240).