23 – Kunskap om religionen

… sin religion…


FÖRKLARING

 

Kunskap om den andra grunden är religionen som har anförtrotts med handlingar och det den består av vishet och nåd samt all välgång den leder skapelsen till och all motgång den skyddar den från.

Den som funderar över Islâm på ett korrekt sätt baserat på Boken och Sunnah, inser att islam är den sanna religionen som skapelsen inte kan vara utan för att uppnå välgång. Däremot skall man inte jämföra Islâm med Muslimernas nuvarande tillstånd. De har försummat många frågor och gett sig in i allvarliga synder. Det är precis som om den som lever bland dem i vissa Islâmiska länder lever i ett icke-islamiskt samhälle.

Islâm – och lov och pris tillkommer Allâh – består av all välgång som tidigare religioner har. Det Islâm åtskiljer sig från dem med, är att den är god och lämplig oavsett tid, plats och folkslag. Det betyder att folkets välgång inte försvinner om man skulle hålla fast vid den oavsett tid, plats eller folkslag. Islâm manar till samtliga goda handlingar och förbjuder samtliga dåliga handlingar. Den manar till fin karaktär och förbjuder en dålig sådan.