23. Ibn ´Abbâs ord om Allahs händer

23 – Det har autentiserats att Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

Allâh beströk Âdams rygg med Sin hand och tog ut allt det goda i Sin högra hand och allt det vidriga i Sin andra hand.”1

1Djâmi´-ul-Bayân (13/227).