23. Hur reagerade Quraysh när profetens hus stödde honom?

Fråga 23: Vad gjorde avgudadyrkarna när de såg det?

Svar: De enades om att sluta umgås, tala och ingå i ingifte med Banû Hâshim och Banû ´Abdil-Muttalib. Avgudadyrkarna skrev på ett avtal som de hängde upp på Ka´bah. Följaktligen träffades Banû Hâshim och Banû ´Abdil-Muttalib i Abû Tâlibs passage för att diskutera sitt tillstånd.