23. Hadith ”Jag söker skydd i Ditt ansikte…”

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

al-Arba´în fî Sifâti Rabb-il-´Âlamîn, sid. 105-109

Den åttonde hadithen

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Men din Herres ansikte förblir i evighet i Sitt majestät och Sin härlighet.”1

100 – Abû ´Abdillâh Muhammad bin ´Alî bin Wahb dikterade för mig i Kairo: Jag läste upp för Abûl-Hasan ash-Shâfi´î: Abût-Tâhir as-Silafî underrättade oss: Abû ´Abdillâh ath-Thaqafî underrättade oss: ´Alî bin Muhammad underrättade oss: Ismâ´îl as-Saffâr underrättade oss: Sa´dân berättade för oss: Ibn ´Uyaynah berättade för oss, från ´Amr som berättade att han hörde Djâbir säga:

När versen:

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ

”Säg: ”Han är den som har makt att låta ett straff drabba er ovanifrån…”

uppenbarades för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), sade han:

”Jag söker skydd i Ditt ansikte.”,

och:

أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ

”… eller underifrån…”,

sade han:

”Jag söker skydd i Ditt ansikte.”,

och:

أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ

… eller att så förvirring och splittring i era led och låta några av er få utstå övergrepp från de andras sida.”2

sade han: ”Dessa två är mildare och enklare.”3

Hadithen är autentisk.

101 – Till saken hör att Abû Mûsâ al-Ash´arî (radhiya Allâhu ´anh) berättade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predikade för oss om fem saker och sade: ”Allâh sover inte och det tillkommer inte Honom att sova. Han sänker och höjer vågen. Till Honom stiger natthandlingarna upp innan dagen och dagshandlingarna innan natten. Hans ridå är ljuset; om Han hade avtäckt den, skulle Hans ansiktes ljus bränt allt Han ser av Sin skapelse.”4

102 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

Er Herre har ingen natt och dag. Himlarnas och jordens ljus kommer från Hans ansiktes ljus.”

103 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

اللهم إني أَسْأَلكَ لَذَّةَ النَّظرِ إِلى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ

”Allâh! Jag ber Dig om njutningen av att skåda Ditt ansikte och längtan efter att få träffa Dig.”5

104 – Ibn Mas´ûd sade:

Om en person säger:

سبحان الله و الحمد لله و الله اكبر

Fri är Allâh från brister. Lov och pris tillkommer Allâh. Allâh är större.”,

tar en ängel orden och för dem till Allâh (ta´âlâ). Han passerar inte en himmel utan att änglarna i den ber om förlåtelse för personen som sade så till dess att han kommer med dem till Allâhs ansikte.”

105 – Abû Bakr as-Siddîq, Hudhayfah, Abû Mûsâ och andra följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum) sade om Allâhs (ta´âlâ) ord:

للَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ

”De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda – och mer därtill.”6

”De skall få titta på Allâhs (ta´âlâ) ansikte.”7

Allâh (ta´âlâ) sade:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

”Allt skall förgå utom Hans ansikte.”8

155:27

26:65

3al-Bukhârî (4628).

4Muslim (179).

5an-Nasâ’î (1305) och den är autentisk enligt Ibn Hibbân (509 – al-Mawârid) och al-Albânî i ”as-Sunnah” (424).

610:26

7Djâmi´-ul-Bayân (12/155-165).

828:88