23. Glädje över förstådd dogm

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 34

Glädje över Allâhs gåvor och barmhärtighet sker på två sätt:

1 – Allâh (ta´âlâ) har skänkt dig framgång så att du kan förstå den korrekta betydelsen av det väldiga begreppet ‘det finns ingen sann gud utom Allâh’. Detta hör till Allâhs godhet och barmhärtighet. Allâh har beordrat att man gläder sig över liknande gåva. Beviset för det är:

قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

”Säg: ”Gläds över dessa Allâhs gåvor och över Hans barmhärtighet, som är förmer än vad ni kan samla!”

En slavs glädje över den kunskap och dyrkan som Allâh har skänkt honom hör till de berömvärda egenskaperna. I hadîthen heter det:

Den fastande gläds två gånger: han gläds när han bryter fastan och han gläds över sin fasta när han träffar sin Herre.”1

Men du kommer även gagnas av en väldig fruktan därför att du undviker det dessa ignoranter har fallit i då de inte förstår betydelsen av trosbekännelsen samt den okunnighetens fruktansvärda konsekvenser.

1al-Bukhârî (1904) och Muslim (165).