23. Får inte leda till större skada än nytta

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/41-42)

5 – Det är obligatoriskt att fördöma synder omedelbart. Ty följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) gjorde så och fördömde beduinen hårt.

6 – Om ett fördömande av en synd medför större skada än nytta, ska den förtigas och fördömas vid annat tillfälle. Beviset för det är att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förmenade följeslagarna att distrahera den urinerande beduinen. En nackdel var redan ett faktum när han började urinera. Att avbryta hans urinering hade skadat honom. Urinröret kan nämligen komma till skada vid avbruten urinering, vilket skadar den urinerande. Måhända skulle avbrottet även lett till att han fick urin på sina kläder och sin kropp, kanske hade urinen spritt sig över större delar av moskén. Sett till att synden, det vill säga urineringen i moskén, skulle leda till en än större nackdel vid eventuellt avbrott, var det vist av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att låta beduinen urinera klart och sedan avlägsna hans skada med rengöring.