23. Erinran i samband med skuld

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

 Sahîh-ul-Kalim at-Tayyib, sid. 79-80

Verifiering och korrigering: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

116 – ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) berättade:

”En slav som försökte köpa sig fri kom till mig och sade: ”Jag klarar inte av att köpa mig fri. Hjälp mig.” Jag sade: ”Skall jag inte lära dig några ord som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde mig? Om du har en skuld som är lika stor som ett berg kommer Allâh att betala den åt dig. Säg:

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وأَغْنِني بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

Allâh! Ge mig tillräckligt från Ditt lovliga så att jag inte behöver Ditt förbjudna. Berika mig med Din favör så att jag inte behöver någon annan än Dig.”