23. Detta skall ungdomarna läras

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

De välvilliga som är ute efter belöning skall först och främst måna om att förse de troende barnens hjärtan med godhet så att den ankras i dem.

FÖRKLARING

De välvilliga, lärarna och kallarna skall först och främst bry sig om den muslimska ungdomen, ge dem sunda instruktioner och hålla dem borta från osämja och sektväsen där en individ hyllas medan en annan individ belackas. De skall hålla dem utanför sådant som har sysselsatt de flesta ungdomarna idag. De undrar vad de tycker om en viss person eller en viss persons elev. Det är deras sysselsättning idag. Det är ej lämpligt. Lärarna måste vara ärliga när de undervisar sina elever och hålla dem borta från osämja, prövningar och meningsskiljaktigheter. De skall lära dem en väg; de lärdas och Salafs väg. De skall uppfostra ungdomarna utmed den. Detta åligger läraren som lär ut nyttig kunskap. Den som lär ungdomarna det andra sätter dem bara på prövning. Han varnar för folk och folks lektioner samtidigt som han försummar att lära eleverna läroplanen med vilken eleven kan skilja mellan den sanna vägen och den osanna vägen. Han sade:

”… först och främst måna om att förse de troende barnens hjärtan med godhet…”

Detta är lärarens och kallarens plikt. Hans mål skall vara att förse de troendes och deras barns hjärtan med godhet. Han skall inte sysselsätta dem med motsättningar som är utspridda bland muslimska ungdomar idag. Det är obligatoriskt att måna om de unga troende och ge dem sunda instruktioner; följ Qur’ânen och Sunnah utmed Salafs metodik. Han sade:

”… så att den ankras i dem.”

Det är genomgått. Vi minns fortfarande det vi lärde oss som små. Det vi läser idag försvinner snabbt. Det fastnar nämligen inte. Vuxna är inte som barn.