23. Den näst bästa människan efter profeterna och sändebuden

´Umar (radhiya Allâhu ´anh) hade ett strävt förhållande till islam. Han konverterade till islam först fem år efter profetkallet. Abû Bakr konverterade däremot till islam så fort han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kalla. Så fort han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att han var Allâhs sändebud trodde han på honom utan att tveka. Må Allâh vara nöjd med honom!

Allâh stärkte islam med ´Umar. Han bevarade islam med honom. Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Vi har fortsatt vara starka alltsedan ´Umar konverterade till islam.”1

De kämpade till en sådan grad och besatt så många dygder att de överträffade de andra. Abû Bakr (radhiya Allâhu ´anh) mobiliserade armén mot avfällingarna. Därefter skickade han iväg arméer till Irak och Levanten i kamp för Allâhs sak. Må Allâh vara nöjd med honom!

Han efterföljdes av ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) som erövrade länder, spred islam och fastställde rättvisan på jorden. Han fyllde jorden med rättvisa. Han besatt många dygder. Må Allâh vara nöjd med honom! En av hans (radhiya Allâhu ´anh) dygder nämns i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Jag drömde att jag fick ett kärl med mjölk i. Jag drack så mycket att jag såg mjölken komma ut ur mina naglar. Därefter gav jag resten till ´Umar bin al-Khattâb.” De sade: ”Hur tolkade du det, Allahs sändebud?” Han sade: ”Kunskap.”2

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Jag drömde att jag tittade på människor iklädda skjortor. Vissa hade skjortorna till brösten medan andra hade kortare än så. Jag fick även syn på ´Umar bin al-Khattâb som släpade på sin skjorta.” De sade: ”Hur tolkade du det, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Religion.”3

1al-Bukhârî (3864) och Fadhâ’il-us-Sahâbah (368) av Ahmad.

2al-Bukhârî (3681) och Muslim (2391).

3al-Bukhârî (3691) och Muslim (2390).