23. Den kloke och avhållsamheten från människorna

1 – Den kloke är ålagd att undvika människorna över lag och hålla sig borta från att blanda sig med dem. Om det enda berömvärda draget däri hade varit att man undviker synder skulle det räckt för personen att inte smutsa ned sin sundhet med något som fordrar dispyter.

2 – ´Umar bin al-Khattâb sade:

”Ta er andel av avhållsamheten.”

3 – Sufyân bin ´Uyaynah sade:

”Jag drömde om ath-Thawrî och hur jag bad honom om råd. Han sade: ”Känn bara till ett fåtal människor. Känn bara till ett fåtal människor. Känn bara till ett fåtal människor.”

4 – Ahmad bin Hanbal sade:

”Jag såg hur Ibn-us-Sammâk skrev till en av sina bröder: ”Om du kan se till att endast vara Allâhs slav skall du vara det.”

5 – Den kloke skall inte förslava sig själv för sina jämlikar genom att se efter deras rättigheter och härda med deras besvärligheter om han kan låta bli att göra det. Om han klarar av att inte blanda sig med omvärlden kommer han att kunna rena sitt hjärta och inte smutsa ned tiderna till dyrkan. Flera av de tidigare såväl som senare höll sig borta från allmänna och särskilda människor.

6 – Ibn-ul-Mubârak sade:

”al-Fudhayl kom för att besöka Dâwûd at-Tâ’î, men Dâwûd låste dörren. Då satte sig al-Fudhayl ned utanför huset och började gråta medan Dâwûd satt hemma och grät.”

7 – Bakr Muhammad al-´Âbid sade:

”Dâwûd at-Tâ’î sade till mig: ”Bakr! Håll dig borta från människorna på samma sätt som du håller dig borta från rovdjuret.”

8 – ´Umar bin ´Abdil-´Azîz sade:

”Människorna såg hur en stor och svart hund låg bredvid Mâlik bin Dînâr. De sade till honom: ”Abû Yahyâ! Ser du inte hunden bredvid dig?” Han svarade: ”Han är bättre än ett dåligt umgänge.”

9 – När lärda som Dâwûd at-Tâ’î höll sig borta från särskilda människor – vilket fordrar att de även undvek lekmännen – gjorde de det för att träna sig själva för att kunna härda med ensamheten. Jag fruktar att den som inte lämnar det tillåtna kommer att falla i det förbjudna.

Beträffande orsaken som ålägger att alla människor undviks, tar den plats när det inte finns något gott i dem och ondskan är utspridd. De gräver ned det goda och visar det onda. Om han är lärd säger de att han är en innovatör. Om han är olärd förolämpar de honom. Om han är högre än dem avundas de honom. Om han är under dem förödmjukar de honom. Om han talar säger de att han tjatar. Om han tiger säger de att han är dum. Om han är sparsam säger de att han är snål. Om han är givmild säger de att han är slösaktig. En person som låter sig luras av dessa människor kommer att ångra sig mot slutet och falla i nivåer.

10 – al-Akkâf Hafs bin Humayd sade:

”Jag umgicks med människorna i 50 år. Det var ingen som dolde mina brister. Det var ingen som tog kontakt med mig när jag undvek någon. Jag kände mig inte trygg när någon blev arg. Att sysselsätta sig med dessa är en stor dumhet.”

11 – Mâlik bin Anas sade:

”Jag fick reda på att Abû Dharr sade: ”Förr var människorna blad utan taggar. Idag är de taggar utan blad.”

12 – Den kloke vet att människornas karaktärer varierar. Alla vill ha hjälp och ingen vill ställas åt sidan. När man ser något ovanligt i sin broder börjar man ogilla honom. När man ser något ovanligt blir man uttråkad av personen. När man blir uttråkad av personen börjar man tycka att han är jobbig. När man tycker att han är jobbig kommer hatet in i bilden. När hatet kommer in i bilden kommer även fientligheten in i bilden. Det är en dumhet att den kloke sysselsätter sig med en liknande person.

13 – Makhûl sade:

”Om det är bra att umgås med människorna är det sundare att undvika dem.”

14 – Mâlik bin Dînâr sade:

”Den som inte är tillräckligt bekväm med Allâhs tal och behöver därtill människornas tal har lite kunskap, ett blint hjärta och ett bortkastat liv.”

15 – Ibrâhîm al-Harbî sade:

”En kväll efter Maghrib gick jag in i den Heliga moskén och såg al-Fudhayl sitta där. Jag gick dit och satte mig hos honom. Han sade: ”Vem där?” Jag sade: ”Ibrâhîm.” Han sade: ”Varför har du kommit hit?” Jag svarade: ”Jag såg dig ensam, så jag kom till dig.” Han sade: ”Vill du baktala, försköna dig eller synas?” Jag svarade: ”Nej.” Då sade han: ”Gå från mig!”