23. De månar om fester, tävlingar och välgörenhetsbasarer

Sayf-ul-Islâm ´Abdullâh al-Gharîb

ar-Radd al-Muhabbar, sid. 184

Godkänt arbete av ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

23 – al-Ikhwân al-Muslimûn månar om fester, tävlingar, sjukvårdsmässor – som om vi inte har nog med bistånd – välgörenhetsbasarer1 och nattliga evenemang. Nyligen har de hittat på festivaler – som hör till zoroastriernas högtider – för att stödja Palestina. Och när de väl vill göra något islamiskt, tar de liknelse av de otrogna och spelar pjäser som de kallar för ”islamiska”. Därtill sjunger de visor som är typiska för Sûfiyyah och säger att de också är islamiska. Dessa fenomen har fått fäste hos folk som är okunniga om Sunnah. Till deras aktiviterer hör att de anordnar läger för att sprida sina ideologier, kallare, böcker och kassettband.