23. Därför bes inte skapelsen om medling

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 70

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Om du numera vet att all medling tillkommer Allâh, att den tillträder först när Han ger Sitt tillstånd, att varken profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller någon annan medlar utan Hans tillstånd och att Han bara behagas av dem som dyrkar Honom allena, klargörs det att all medling tillhör Allâh ensam. Be därför Allâh att Han inte berövar dig hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medling, att Han låter honom medla för dig och så vidare.

FÖRKLARING

Medlingen på Samlingsplatsen tillträder inte förrän Han (subhânah) ger Sitt tillstånd. Medlingen för inträde i paradiset äger rum efter Hans tillstånd. Medlingen för syndarna äger rum efter Hans tillstånd. Tillbe Allâh, dyrka Honom uppriktigt och se fram emot medling. Både sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), rättfärdiga och änglar kommer att ha rätt till medling.