23. Då är det korrekt att debattera

Imâm Ahmad sade:

”… och inget från Honom är skapat. Jag varnar dig för att debattera med dem som innoverar i frågan.”

Titta hur han poängterar det. Dock debatterade han själv när han behövde debattera. När han var tvungen debatterade han med Ibn Abî Du’âd och andra. Det är korrekt att debattera när det är nödfall, behov och folk som vill lära sig och ha sanningen.