23. Bryter injektion fastan?

Fråga 23: Vad är domen för injektion under dagtid i Ramadhân? Bryter den fastan?

Svar: Fastaren bör undvika injektion i ådror. Injektion i musklerna är däremot harmlös.