23. Bättre än röda kameler

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

I´ânat-ul-Mustafîd bi Sharh Kitâb-it-Tawhîd, s. 112-113

Därefter klargjorde han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dygden i kallet till Allâh och sade:

Vid Allâh! Att Allâh vägleder en enda person genom dig är bättre för dig än röda kameler.”

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) svor vid Allâh trots att han är den sanningsenlige och den betrodde. Dock kan det ibland sväras i syftning på att betona och understrycka något viktigt. Således sade Shaykhen (rahimahullâh):

Hadithen påvisar svordom i samband med utslag.”

Om en människa utfärdar ett utslag och vet att det är i enlighet med Allâhs (´azza wa djall) dom, svär han på det. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Att Allâh vägleder en enda person genom dig är bättre för dig än röda kameler.”

Det är en motivation till kall till Allâh (´azza wa djall). Röda kameler är de mest värdefulla kamelerna hos araberna. Vad gäller då om flera människor vägleds till följd av dig? Eller ett helt samfund till följd av dig? Eller flera generationer efter dig till följd av dig? Det påvisar dygden i kallet till Allâh. Titta bara vilken godhet Allâh (´azza wa djall) har frambringat till följd av Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs (rahimahullâh) kall. Titta bara hur generationer, fram till skrivande stund, har vägletts till följd av hans kall. Till Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs kalls frukter hör Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs (rahimahullâh) kall. Ty Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb studerade dogm ur Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs böcker, varefter han inledde detta välsignade kallet. Så vilken belöning erhåller kallaren? Som Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade i en annan hadith:

Den som kallar till en vägledning får samma belöning som den som tar efter honom utan att någons belöning sjunker något. Och den som kallar till en villfarelse får samma synd som den som tar efter honom utan att någons synd sjunker något.”1

Vilken belöning erhåller då Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), kallarnas mästare och ledare? Varje gång en skapelse, fram till Domedagen, tror belönas även Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lika mycket för det. Detsamma gäller imamerna och kallarna efter Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) – de belönas lika mycket som sina följare. Vi ber Allâh den Givmilde om Hans favör!

1Muslim (2674), Ahmad (2/397), Abû Dâwûd (4609) och at-Tirmidhî (2674).