23. Ångern är en dyrkan

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (d. 1206 – rahimahullâh) sade:

Beviset för ångern är Hans (ta´âlâ) ord:

وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

”Vänd åter till Allâh och underkasta er Hans vilja innan straffet drabbar er och ni inte [längre] kan få hjälp.”1

FÖRKLARING

Även ångern är en dyrkan. Han (ta´âlâ) sade:

وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

”Vänd åter till Allâh och underkasta er Hans vilja innan straffet drabbar er och ni inte [längre] kan få hjälp.”

Ångern handlar om att återvända till Allâh, ångra sig inför Honom och lyda Honom. Det är en dyrkan ägnad åt Allâh. Människorna är skyldiga att återvända till Allâh, ångra sig inför Honom och lyda Honom.

139:54