23. Allt omfattas av Allâhs kunskap

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

20 – Inget var dolt för Honom innan Han skapade dem.

FÖRKLARING

Han var nämligen Vetande innan Han skapade skapelsen, ty Hans kunskap är en evig och ändlös essensegenskap liksom Han (´azza wa djall) själv. Allâh (´azza wa djall) saknar såväl början som slut. al-Bukhârî rapporterade via ´Imrân bin Husayn (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh fanns och ingenting annat än Han. Hans tron var över vattnet. Han skrev ned allt i Påminnelsen och skapade himlarna och jorden.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det första Allâh skapade var pennan. Han sade till den: ”Skriv.” Den sade: ”Herre! Vad skall jag skriva?” Han sade: ”Skriv alltets öden fram till Domedagen.”2

Inget nedskrivet uteblir. Allt som har skrivits ned sker oundvikligt. Alltså hade Allâh vetskap om slavarna och deras livslängder, uppehälle, liv, död, jordiska liv, slutliga destination i nästa liv och allting annat. Allt omfattas av Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) kunskap.

1al-Bukhârî (3191).

2Ahmad (5/317), Abû Dâwûd (4700) och at-Tirmidhî (2155). Autentisk enligt al-Albânî i ”Dhilâl-ul-Djannah” (1/48).