23. Allâhs samtal med slavarna på Domedagen och tron på Dammen

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

Det skall tros på att Allâh skall samtala med slavarna på Domedagen utan någon medlare mellan dem. Det skall betros och bekräftas. Det skall tros på Dammen och att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har en damm som hans samfund skall komma till på Domedagen. Den är lika bred som lång och motsvarar en månadslång färd. Dess koppar är lika många som stjärnorna i himlen, vilket det har rapporterats autentiskt om via flera vägar.”

FÖRKLARING

Det bevisas bland annat av den autentiska hadîthen:

Det finns ingen bland er utan att hans Herre kommer att tala med honom utan någon medlare mellan dem.”1

Vad underrättningarna om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) damm beträffar, så rapporterade bland andra al-Bukhârî via flera följeslagare, däribland Abû Hurayrah och Asmâ’ bint Abî Bakr (radhiya Allâhu ´anhum), vad som tyder på att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har en damm som de troende skall komma till till skillnad från hans samfunds syndare. Ett av bevisen är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Folk skall komma till mig. Precis när jag skall ta tag i dem går en man ut mellan mig och dem och säger: ”Kom igen!” Jag kommer att säga: ”Var?” Då säger han: ”Vid Allâh! Till Elden!” Då säger jag: ”De tillhör mina följeslagare”, varpå det kommer att sägas: ”Du vet inte vad de innoverade efter dig.”2

Det finns många liknande hadîther.

1al-Bukhârî (6539) och Muslim (1016).

2al-Bukhârî (6576) och Muslim (2297).