23. Allahs ändlösa egenskaper

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

18 – Så som Han alltid har varit beskriven med Sina egenskaper, kommer Han också alltid att vara det.

FÖRKLARING

Så som Hans (subhânah) egenskaper saknar början saknar de också slut. Hans egenskaper är ändlösa. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Du är den Förste; det finns ingen före Dig. Du är den Siste; det finns ingen efter Dig.”

Det gäller även Hans namn och egenskaper. Hans egenskaper skall alltså inte upphöra i framtiden, ty de medföljer Honom (subhânahu wa ta´âlâ).