23. al-Qummîs andra förvrängning av al-Baqarah

al-Qummî sade när han förklarade Allâhs ord:

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا

”Allâh skäms inte för att framställa en liknelse om en mygga eller något ännu oansenligare.”1

”Min fader berättade för mig, från an-Nadhr bin Suwayd, från al-Qâsim bin Sulaymân, från al-Ma´âlâ bin Khunays, från Abû ´Abdillâh som sade: ”Det är en liknelse Allâh framställde om de troendes ledare (rahimahullâh). Myggan är de troendes ledare och Allâhs sändebud är något ännu oansenligare. Beviset för det är Hans ord:

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ

”De troende vet att dessa [liknelser] är sanningen, [uppenbarad] av deras Herre.”

Det vill säga de troendes ledare som Allâhs sändebud slöt ett förbund med de troende om:

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً

”Men de som inte vill tro säger: ”Vad kan Allâh ha velat säga med denna liknelse?” Därmed leder Han många vilse och ger även vägledning åt många…”

Allâh avvisade dem och sade:

وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ

”… men Han leder ingen vilse utom dem som förhärdats i synd, som bryter förbundet med Honom.”2

Det vill säga förbundet om ´Alî:

وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ

”… och som åtskiljer vad Allâh befallt skall vara sammanfogat…”

Det vill säga banden med de troendes ledare (rahimahullâh) och imamerna:

وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

”… och som stör ordningen och sprider sedefördärv på jorden. Dessa är förlorarna.”3

Inget är så litet och förnedrat som en mygga. Att tolka myggan som ´Alî och något ännu oansenligare som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är en förnedring och kränkning som saknar motstycke och en förvrängning av Allâhs skrift och dess väldiga mål till Bâtiniyyahs usla och smaklösa mål.

Ett av Bâtiniyyahs syfte med denna förvrängning är Takfîr på de bästa skapelserna efter sändebuden och människorna som höll bäst fast vid Allâhs sanna religion och den väldiga Qur’ânen sett till trosläran, dyrkan och kamp. De levde upp till väldiga frågor som ingen efter profeterna har gjort eller kommer att göra.

De två verserna hyllar de troende i allmänhet och Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare i synnerhet. När Allâh ger ett exempel i Qur’ânen tror de på det. Han fördömde de otrogna och hycklarna för att beljuga och förkasta Qur’ânen och dess exempel och upphäver förbundet med Allâh. De upphävde alla förbund med sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), andra människor och till och med varandra.

Vilket förbund bröt Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare? Era kättare! Vad av det som Allâh har befallt skall vara sammanfogat har de åtskilt?

Att ändra Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) allomfattande budskap till hela mänsklighetens välgång i de båda liven och som skyddar den mot allt ont i de båda liven till ´Alî är ett klart och tydligt kätteri vars syfte är att upphäva Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap och få det att framstå på det värsta sättet. Det är en blind fanatism till ´Alî och hans avkomma i form av att Allâh skickade endast Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att främja den här blinda fanatismen som saknar motstycke.

Era vilsna idioter! När slöts det här förbundet?4 När bröts förbundet om ´Alîs och hans avkommas kalifat? Var det under Makkah-eran eller al-Madînah-eran? Kapitlet al-Baqarah uppenbarades under al-Madînah-eran. Hur kunde Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) relation till hans följeslagare vara på det bästa möjliga sättet om de var otrogna hycklare?

Jag svär vid Allâh att ingen har ljugit om Qur’ânen, Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans följeslagare och hans avkomma som Râfidhah Bâtiniyyah. Inte ens judarna, de kristna eller hycklarna har gjort det.

12:26

22:26-27

3Tafsîr al-Qummî (1/35).

4Lögnarna påstår att det slöts innan människorna skapades och ibland säger de att det slöts under Ghadîr Khumm-dagen. Bådadera hör till Bâtiniyyahs lögner.