228. Slagrutemän

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 251

Slagrutemän hävdar också vetskap om det dolda, men inte med hjälp av djävlar utan via intuitioner och gissningar. Med andra ord förutser de saker utifrån falska profetior. Enligt vissa lärde är slagrutemän siare, ty bådadera berättar om dolda saker om än via olika tillvägagångssätt. Muslimen är sålunda ålagd att häda både siarskap och slagrutekonst och inte betro deras utövare. De är inte Allâhs förvanter, utan Satans förvanter. Den som ville veta mer om sakfrågan får lov att hänvisa till Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs (rahimahullâh) bok ”al-Furqân”.