227. Siare

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 250-251

Siare hävdar kunskap om det dolda. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har berättat för oss att djävlar tjuvlyssnar, snappar upp enstaka ord och vidarebefordrar dem till siare, som i sin tur blandar dem med hundra lögner. Till följd av den enda sanning som siaren säger, betror människorna allt han säger. Allâh (subhânah) sade:

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ

“Skall jag säga er till vem djävlarna stiger ned? De stiger ned till alla syndiga lögnare; de lyssnar gärna, men de flesta av dem ljuger.”1

Siarna var många under den förislamiska tiden. Alla stammar hade en siare, som de dömdes av och ställde frågor relaterade till det dolda. Med islam tillintetgjordes siarskap och profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd att siare besöks. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som beger sig till en slagruteman och frågar honom, får inte sin bön accepterad i fyrtio dagar.”2

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

Den som beger sig till en slagruteman eller en siare och betror det han säger, har hädat det som har uppenbarats för Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”3

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också ”De är ingenting”4 och ”Gå inte till dem”5.

Siare hävdar alltså kunskap om det dolda till följd av samarbete med Satan.

126:221-223

2Muslim (2230).

3Ahmad (9532), al-Hâkim (15) och al-Bayhaqî (16273). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (5939).

4Muslim (2228).

5Muslim (537).