226. Vad är domen för att hyra en läsare som läser Qur’ânen för den dödes själ?

Fråga 226: Vad är domen för att hyra en läsare som läser den givmilda Qur’ânen för den dödes själ?

Svar: Det är en innovation som varken medför belöning till läsaren eller till den döde. Läsaren läser bara för jordiska ändamål och pengar. Ingen god handling med världsligt uppsåt för en närmare Allâh eller resulterar med belöning hos Allâh. Utmed det är handlingen värdelös. Den är bara slöseri med arvingarnas pengar. Handlingen skall undvikas eftersom den är en innovation och syndig.