226. Två magier

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 249-250

Det finns två sorters magier:

1 – Verklig magi. Verklig magi kan påverka den förhäxades kropp och orsaka hans sjukdom. Den kan också påverka den förhäxades psyke och till och med döda honom. Det är en satanisk handling.

2 – Overklig magi. Allâh (ta´âlâ) sade:

يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى

Och deras trolldom gjorde sådan verkan att han tyckte sig se att deras rep och stavar verkligen rörde sig.”1

Utövaren kan nämligen utföra ett trick som uppfattas på ett visst sätt av blotta ögat. I själva verket är det overkligt. Han kan förefalla hugga sig själv med svärd, äta spikar, eld eller glas, stega in i eld, överköras av bilar, ligga på spikmatta, dra bilar med hjälp av sitt hår eller trolla med vanliga papperslappar som förvandlas till sedlar. När magin avtar, återgår sedlarna till vanliga papperslappar. Dessa handlingar är typiska för ficktjuvar. Andra exempler är att de får en dyngbagge att framstå som ett får eller går på tunna linor. Det sistnämnda kallas akrobatik och utövas av clowner. Allt omnämnt är lögn och lurendrejeri samt en overklig magi; så fort magin avtar återgår allting till normalläge. Därför får vi varken luras av dem, betro dem eller låta dem få fäste bland våra barn eller i vårt land.

120:66