225. Vi tror inte på siare eller slagrutemän

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 248-249

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

168 – Vi tror inte på siare, slagrutemän eller någon annan som påstår något som går emot Qur’ânen, Sunnah och samfundets samstämmighet.

FÖRKLARING

Författaren har redan tagit upp underverk och deras regler, fastställt att de är sanna men otillåtna att lita till. Därtill saknar förvanterna rätt att anropas i Allâhs ställe, vilket gravdyrkare och mytomaner hävdar och således fäster sig vid förvanter och rättfärdiga män som gjorde underverk.

Här skiljer författaren (rahimahullâh) på underverk å ena sidan och siarskap, slagrutekonst, magi, häxkonster och astrologi å andra sidan. Det siare och slagrutemän utövar är sataniska företeelser, som de har bemästrat och lärt sig till följd av sin närhet till djävlarna. Gemene man och ignoranter tror att de företeelserna verkligen är underverk, som beror på deras förvantskap med Allâh. Den tankegången är fel. De är djävlars handlingar, som de bistår dem med därför att de underordnar sig djävlarna och håller med dem om avguderi. Magiker kan bara utöva magi av den anledningen att de underordnar sig djävlar. I övrigt är magi Satans handling och otro mot Allâh. Därför ska ingen låta sig luras av dem. De kallar sina handlingar för underverk, sport eller clowneri, och uppträder inför folksamlingar och evenemang. De utövar magi framför människor i sportens namn, just för att vilseleda dem och livnära sig på sin magi. Således är det obligatoriskt att uppmärksamma dessa, förakta dem och betraka dem som fiender, ty de är fiender till Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).