221. Antikrist, ´Îsâ och Ya’djûdj och Ma’djûdj

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 246-247

Alla profeter har varnat för Antikrist, men den som varnade mest för honom var vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Ty han är den siste profeten och hans samfund är det sista samfundet och därmed också närmast Antikrist. Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Då någon av er är klar med sista Tashahhud, ska han söka skydd hos Allâh mot fyra saker: Straffet i helvetet, straffet i graven, livets och dödens prövning och Antikrists ondska.”1

Han är alltså en väldig prövning och en stor ondska. I anslutning till honom stiger ´Îsâ (´alayhis-salâm) ned från himlen och dödar honom vid ingången till Ludd. Därmed förskonar Allâh muslimerna från honom. Därefter kommer ´Îsâ att döma med islamisk lag. Med andra ord kommer han att följa profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), ty det finns ingen profet efter vår profet, inte heller någon föreskrift efter islams föreskrift.

Under ´Îsâs tid dyker Ya’djûdj och Ma’djûdj upp. Även de utgör en väldig prövning. Allâh (ta´âlâ) sade:

حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ

“… förrän Ya’djûdj och Ma’djûdj har släppts lösa och väller fram från alla hörn.”2

De är en folkgrupp som levde redan på Alexander Dhûl-Qarnayns tid. Det var han som byggde en skyddsmur mot dem:

فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا

“Och de kunde varken klättra över den eller bryta sig igenom den.”3

Den muren, som för övrigt är av järn, är så stabil att de kan varken klättra över den eller bryta sig igenom den. Men när Allâhs löfte väl stundas, kommer Han att grusa muren varefter de tar sig ut och förser världen i kaos. Då ingen kommer att klara av att bekriga dem, avlivar Allâh (tabârak wa ta´âlâ) dem allesammans på ett ögonblick.

1at-Tirmidhî (3613) som sade att hadîthen är god och autentisk.

221:96

318:97