22. Vad utsatte hedningarna profeten för?

Fråga 22: Vad utsatte Qurayshs avgudadyrkare honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans hus för?

Svar: Avgudadyrkarna månade om att besvära honom till dess att de slutligen enades om att döda honom. Allâh skyddade honom med hans farbror Abû Tâlib som samlade hans hus och anhöriga Banû Hâshim och Banû ´Abdil-Muttalib. Deras hedningar och troende kom överens om att försvara profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och prioritera honom framför sig själva. Den ende som motsatte sig det var Abû Lahab – måtte han förgås!