22. Tjugonde beviset från Sunnah för Allâhs befintlighet över skapelsen

20 – Muhammad underrättade oss: Hamad underrättade oss: Ahmad bin ´Abdillâh underrättade oss: Sulaymân bin Ahmad berättade för oss: Muhammad bin Ahmad bin al-Barâ’ berättade för oss: ´Abdul-Mun´im bin Idrîs bin Sinân berättade för oss, från sin fader, från Wahb bin Munabbih, från Djâbir bin ´Abdillâh och ´Abdullâh bin ´Abbâs som sade:

´Alî (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Allâhs sändebud! Vem skall tvätta dig när du dör? Vad skall du lindas i? Vem skall be över dig? Vem skall sänka dig i graven?” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Du, ´Alî, skall tvätta mig, Ibn ´Abbâs skall hälla vattnet och Djibrîl skall vara den tredje. När ni har tvättat mig skall ni linda in mig i tre nya tyger. Djibrîl skall komma med balsam från paradiset. När ni har lagt mig på båren skall ni lägga in mig i moskén och gå ut. Den förste som skall be över mig är min Herre (´azza wa djall) ovanför Sin tron, därefter Djibrîl, därefter Mîkâ’îl, därefter Isrâfîl, därefter änglarna, skara efter skara. Sedan får ni komma in och rada upp er. Ingen får ställa sig framför mig.” Efter att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade dött, förde de in honom i moskén och gick ut. Den förste som bad över honom var Herren ovanför Sin tron, därefter Djibrîl, därefter Mîkâ’îl, därefter Isrâfîl, därefter änglarna, skara efter skara.”1

1Hilyat-ul-Awliyâ’ (4/77). adh-Dhahabî sade:

”Hadîthen är påhittad. Jag anser att den tillhör ´Abdul-Mun’ims lögner. Jag har bara tagit med den för att exponera dess tillstånd.” (al-´Uluww, sid. 43)