22. Tilliten är en dyrkan

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (d. 1206 – rahimahullâh) sade:

Beviset för tilliten är Hans (ta´âlâ) ord:

وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

”Och lita till Allâh, om ni är sanna troende!”1

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

”Och den som litar till Allâh behöver inget annat.”2

FÖRKLARING

Även tilliten är dyrkan. Tillit innebär att överlämna allt till Allâh och förlita sig på Honom i alla lägen parallellt med att göra det som krävs. Du förlitar dig på Allâh för att undkomma ondska, skonas prövningar, tjäna levebröd, inträda i paradiset och räddas från helvetet samtidigt som du handlar på ett föreskrivet vis som krävs för allt det. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

”Och lita till Allâh, om ni är sanna troende!”

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

”Och den som litar till Allâh behöver inget annat.”

Det betyder att Allâh är tillräcklig för honom.

15:23

265:3