22. Skydda dina barn och elever

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Vet att det bästa hjärtat är det som bäst godtar godheten. Hjärtat som det finns mest hopp om är det som ondskan än inte har nått till.

FÖRKLARING

Det hårda hjärtat och hjärtat som avfärdar undervisning är berövat. Han sade:

”Hjärtat som det finns mest hopp om är det som ondskan än inte har nått till.”

Lägg till det hjärtat som inte är distraherats av dagens nyheter och föremål som medför ondska, däribland radio, teve, internet och annan prövning som råder bland människorna och till och med besitts av barn. Alla äger dem. Det är onda föremål. De har redan nått ungdomarna varför det är omöjligt att ta bort dem från dem. Om de hade blivit nekade dem omedelbart, skulle deras hjärtan varit godtagbara för sanningen och tomma på ondska. Det är alltså obligatoriskt att fylla dem med godhet och avlägsna dem från ondska. Poeten sade:

Hennes lust kom till mig innan jag kände lusten

den kom till ett tomt hjärta och fick sitt fäste

Det är obligatoriskt att ha detta i åtanke. Det är en katastrof att ondskan hinner fram till hjärtat innan godheten. Därmed blir det svårt att föra ut ondskan ur det. Ta därför hand om dina barn och dina elever och skydda dem mot onda föremål. Hur många är de inte idag! Hur få är inte goda föremål idag! Dagens muslimska ungdom befinner sig i en stor fara eftersom onda föremål råder och befinner sig i deras händer.