22. Skall vi inte fördöma och klargöra för människorna felen i tidningarna?

Fråga 22: Skall vi inte fördöma och klargöra för människorna felen i tidningarna?

Svar: Felen i tidningarna och även hos individerna skall inte behandlas i moskéerna eller på predikstolarna. Däremot är det korrekt att generellt fördöma ett fel utan att peka ut en individ. Så gjorde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). En sådan praxis består av fördel och ingen nackdel. Om det finns fel i en tidning eller hos en skribent, avvisar du tidningen eller skribenten skriftligt eller skickar avvisningen till tidningen. Om den inte publicerar avvisningen så skickar du den till en annan tidning. Det är lösningen1.

Att du tar med dig tidningarna till moskén eller fredagspredikan och läser ur dem från predikstolen innebär bara att du lär folket ondska, sprider synder och skandaliserar syndare.

1Detta är Salafs metodik som kallarna måste tillämpa när de fördömer liknande fel; avvisningar och skrifter. Det skall alltså inte tigas om synder, det är ju obligatoriskt att försvara Sharî´ah – och Allâh vet bättre.