22. Sann rikedom

116 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Rikedomen handlar inte om mycket pengar. Rikedomen handlar om det rika hjärtat.”1

117 – Det sägs att det här livet är en närvarande tomhet som äts av både den fromme och den syndige. Allâh (ta´âlâ) sade:

تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا

”Ni står efter de osäkra vinster som ni kan uppnå i denna värld.”2

Det betyder att den nyttiga, väldiga eller berömvärda rikedomen ligger i den rika själen.

118 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den vars oro är det här livet kommer att få sin sak splittrad av Allâh som kommer att sätta fattigdomen framför ögonen på honom och endast ge honom av det här livet det som Han har bestämt för honom. Och den vars avsikt är nästa liv kommer att få sin sak samlad av Allâh som kommer att sätta hans rikedom i hans hjärta och det här livet kommer att komma till honom motvilligt.”3

119 – De lärda säger att indikationen i kapitlet är att en människa inte skall vara girig och glupsk. Vad som kännetecknar ett rikt hjärta är belåtenhet och tillfredsställelse med det man har och fokuserad oro över vad som väntar hos Honom som skapar skälen och inte själva skälen.

1al-Bukhârî (6446) och Muslim (1051).

28:67

3Ibn Mâdjah (4105), Ahmad (5/183) och Ibn Hibbân (72). Autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (2/671).